Vælg en side

Rådgivning


Som tidligere personale og daglig leder på behandlingshjem i Sverige gennem en lang årrække, har Finn Eriksen (udover sin erfaring som tidligere misbruger) en kompetence vi i Foreningen DuKan stiller til rådighed.

  1. Motivering og eller rådgivning til den enkelte misbruger så denne kan tage en 100% beslutning om at gøre noget ved sit misbrug.
  2. Rådgivning til nærmeste familie.

Læs også Finns historie.